Mazeland
image description

Eksport

Chcą Państwo kupić samochód od firmy Mazeland i eksportować go? Lata naszych doświadczeń gwarantują Państwu szybka realizację.

EKSPORT W GRANICACH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

Chcą Państwo kupić samochód od firmy Mazeland i eksportować go? Lata naszych doświadczeń gwarantują Państwu szybka realizację.

Sprzedaż osobom prywatnym w granicach UE:

Sprzedaż osobom prywatnym w granicach UE następuje tak samo jak sprzedaż osobom prywatnym w Holandii. Płacą Państwo cenę pojazdu włącznie z 21% podatkiem VAT.

Sprzedaż przedsiębiorstwom/sprzedawcom w granicach UE:

Możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwom/sprzedawcom w granicach UE za cenę netto, bez podatku VAT. Oczywiście dotyczy to pojazdów, których podatek podlega potrąceniu, co odnosi się do 95% pojazdów w Mazeland. Do tego potrzebny będzie Państwu oficjalny numer podatku VAT Państwa firmy.

W przypadku sprzedaży bez podatku VAT (netto) sprawdzamy numer podatku VAT przy pomocy holenderskich władz podatkowych. Ten audyt musi wykazać, że numer VAT jest znany IRS, jako że jest to pierwsza rzecz wymagana zgodnie ze sprzedażą z wyłączeniem podatku VAT.

Należy nam również przedłożyć dużą liczbę oficjalnych dokumentów. Należy nam przefaksować lub przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w celu sprawdzenia:

 • Paszport lub dowód osobisty właściciela/dyrektora przedsiębiorstwa
 • Rejestracja firmy w rejestrze handlowym
 • Przyznanie numeru VAT przez odpowiednie władze podatkowe
 • Rejestracja Państwa firmy przez władze podatkowe
 • Państwa adres e-mail
 • Państwa numer telefonu komórkowego
 • Poprawny numer telefonu i faksu
 • Pieczątka firmy lub nagłówek
 • Podpisane lub/i podstemplowane oświadczenie o zmniejszeniu (oświadczenie do wypełnienia jest dostarczane przez nas

EKSPORT POZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

Chcą Państwo dokonać zakupu pojazdu od firmy Mazeland i eksportować go poza granice UE. Sprzedaż firmom i osobom prywatnym poza granicami UE za cenę netto:

Możliwa jest sprzedaż firmom i osobom prywatnym poza granicami UE bez podatku VAT.

Mazeland może dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty eksportu dla Państwa.

 • Własny dokument EXA jest dostarczany przez Mazeland
 • Deklaracja eksportu jest dostarczana przez Mazeland
 • Podpisane lub/i podstemplowane deklaracja zmniejszenia podatku (deklaracja do wypełnienia jest dostarczane przez nas)
 • Paszport nabywcy
 • Jeśli nabywca jest firmą, dokumenty firmy
 • Konosament (tylko jeśli pojazd jest eksportowany statkiem)
 • Poprawna nazwa i adres nabywcy
 • Poprawny adres e-mail i numer telefonu nabywcy

Nabywca musi zapłacić depozyt za VAT. Kiedy pojazd opuści UE, wówczas na dokumencie EXA będzie stempel lub dokument EXA zostanie zeskanowany piórem elektronicznym.

UWAGA: Jeśli dokument EXA zostanie podstemplowany późno, należy upewnić się, że jest to stempel państwa, z którego opuszczana jest UE.

Nabywca upewni się, że stemplowany dokument dotrze do Mazeland.

Jeśli dokument jest skanowany, Mazeland otrzyma automatyczną informację znaną jako Potwierdzenie Eksportu.

W momencie, w którym Mazeland znajdzie się w posiadaniu stemplowanego dokumentu EXA lub Potwierdzenia Eksportu, zastaw może zostać zwrócony. Jeśli depozyt zwracany jest przelewem bankowym, należy upewnić się, że Mazeland posiada następujące dane bankowe:

 • Nazwa i adres banku
 • Numer Iban banku
 • Numer BIC banku
 • Nazwa i pełen adres właściciela konta

Jeśli te dane nie są pełne, Mazeland nie może zwrócić depozytu.

MAZELAND TWOIM NIEZAWODNYM PARTNEREM W EKSPORCIE.